Souhlas s poskytnutím osobních údajů, které se používají k zodpovězení dotazů, zpracování objednávek, nebo umožňují přístup ke konkrétním informacím je vyžadován při registraci. Tyto údaje máte právo upravovat a mazat na stránce "Můj účet".

Vaše osobní údaje jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který stanovuje pravidla, zásady, práva a povinnosti při nakládání s nimi.