Od 13.12.2014 v souladu s legislativou EU 1169/2011, máme za povinnost označit výrobky které mohou, nebo obsahují alergen uvedený v seznamu.

Tyto alergeny naleznete u každého jídla pod fotografií pokrmu, nebo pod tlačítkem "více informací" nacházejícího se v pravé části stránek vedle fotografie pokrmu.

 

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od13.12.2014 v souladu s potravinovým právem 

 

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových Výrobků, § 8 odstavec 10. 

 

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterýchje vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivostipředstavující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky bylyzřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvupotraviny nebo jídla. 

 

ALERGENY V POTRAVINÁCH

Specifikace alergenů:


Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jediněvoda není alergenní. 

Vysvětlení: Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují upřecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit ažanafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látkyfungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu. 

Alergická reakce : Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které sespecificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různédruhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE.Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergickéreakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitěvyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnostiv prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže,svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může alevyústit výjimečně k anafylaktickému šoku. 

Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergickéreakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelzeobjektivně stanovit univerzální hodnotu. 

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.


 Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

 

Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU


1) Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život

8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l,vyjádřeno SO2

13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich